Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-140933-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý đã thụ lý ban đầu và Trung tâm trợ giúp pháp lý tiếp nhận vụ việc được chuyển
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý đã thụ lý ban đầu và Trung tâm trợ giúp pháp lý tiếp nhận vụ việc được chuyển
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không có quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu chuyển; thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng được trợ giúp pháp lý đến yêu cầu tổ chức hoặc người thực hiện trợ giúp pháp lý tư vấn vụ việc hoặc gửi hồ sơ yêu cầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tư vấn pháp luật qua bưu điện
Bước 2: Trung tâm trợ giúp pháp lý, chi nhánh của Trung tâm yêu cầu trợ giúp vụ việc, Trung tâm trợ giúp pháp lý thụ lý hồ sơ, sau khi nghiên cứu và xét thấy có căn cứ cần thiết phải chuyển cho Trung tâm trợ giúp pháp lý ở địa phương khác thì làm văn bản chuyển vụ việc đó cho Trung tâm trợ giúp pháp lý địa phương khác có thẩm quyền thực hiện
Bước 3: Trung tâm trợ giúp pháp lý đã thụ lý gửi phiếu chuyển (bản chính) kèm theo hồ sơ thụ lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý (bản gốc)
Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý
Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý (bản sao hoặc bản chụp có đối chiếu bản chính)
Giấy tờ liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý (bản sao hoặc bản chụp từ bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 13 – TP-TGPL: Phiếu chuyển
Tải về
Mẫu số 14 – TP-TGPL: Thông báo chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý khác - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-140933-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26