Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-141045-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được lấy thẻ Cộng tác viên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng cộng tác
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cộng tác viên đến Trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc thông qua Chi nhánh của Trung tâm nơi mình cư chú hoặc công tác xuất trình Quyết định công nhận, thẻ cộng tác viên và đề nghị ký hợp đồng
Bước 2: Giám đốc Trung tâm hoặc uỷ quyền cho Chi nhánh ký hợp đồng cộng tác với cộng tác viên
Quyết định công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên (Bản sao hoặc bản chụp từ bản chính)
Thẻ Cộng tác viên (Bản sao hoặc bản chụp từ bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ký hợp đồng cộng tác giữa Giám đốc Trung tâm với cộng tác viên - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-141045-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24