Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-142325-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Đơn vị có yêu cầu cử cán bộ, công chức, viên chức đi học lập hồ sơ bồi dưỡng và có văn bản đề nghị Sở Nội vụ.
- Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến Ban tổ chức tỉnh uỷ, hoàn thành thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định cử đi học.
:
- Văn bản cử đi học của cơ quan, đơn vị (Kèm theo Danh sách trích ngang nêu rõ: họ tên, năm sinh, chức vụ, đơn vị công tác, năm bổ nhiệm, mã ngạch, hệ số lương);
- Quyết định bổ nhiệm ngạch/chức danh;
- Quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và tương đương;
- Quyết định lương hiện hưởng;
- Giấy chứng nhận đã bồi dưỡng Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp;
- Bằng Tốt nghiệp Đại học có công chứng;
- Bìa đựng hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin nêu trên.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ (02 bộ đối với Cán bộ công chức thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục cử Cán bộ công chức, viên chức đi bồi dưỡng Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-142325-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21