Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-142437-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tổ chức tỉnh uỷ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Đơn vị có yêu cầu cử cán bộ, công chức, viên chức đi học lập hồ sơ bồi dưỡng và có văn bản đề nghị Sở Nội vụ.
- Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến Ban tổ chức tỉnh uỷ (theo thẩm quyền), hoàn thành thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định cử đi học hoặc ban hành Quyết định theo thẩm quyền đã phân cấp.
:
- Công văn đồng ý cử đi học của đơn vị (kèm theo danh sách trích ngang ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, ngạch lương hiện hưởng);
- Bản sao Quyết định bổ nhiệm ngạch/các chức danh hoặc quyết định tuyển dụng (đối với công chức dự bị);
- Bản sao Bằng Tốt nghiệp chuyên môn cao nhất có công chứng;
- Bìa đựng hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin nêu trên.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ (02 bộ đối với Cán bộ công chức thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục cử Cán bộ công chức, viên chức đi bồi dưỡng chuyên viên, cán sự, tiền công vụ - Đăk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-142437-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28