Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-144942-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được cấp Giấy phép thành lập, Trung tâm Trọng tài thực hiện đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp nơi Trung tâm trọng tài đặt trụ sở
Bước 2: Sở Tư pháp tiến hành thẩm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung, chỉnh lý giấy tờ liên quan để bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật
Bước 3: Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm trọng tài; trong trường hợp từ chối, Sở Tư pháp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đơn đăng ký hoạt động, trong đó ghi rõ địa điểm dự định đặt trụ sở của Trung tâm Trọng tài
Bản sao có công chứng hoặc chứng thực hợp lệ Giấy phép thành lập Trung tâm Trọng tài
Danh sách Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
200.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-144942-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
28