Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-145852-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu công chứng tổ chức hành nghề công chứng
Bước 2: Nhận kết quả tại tổ chức hành nghề công chứng nơi nộp hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc cấp bản sao văn bản công chứng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
- Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản về việc cung cấp hồ sơ công chứng phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc đã công chứng thì tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm cung cấp bản sao văn bản công chứng và các giấy tờ khác có liên quan. Việc đối chiếu bản sao văn bản công chứng với bản chính chỉ được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng nơi đang lưu trữ hồ sơ công chứng.
- Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch và người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01/PYC)
Số bộ hồ sơ: không quy định cụ thể
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 01/PYC: Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
5.000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 3.000 đồng nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/bản.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [194]
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo ủy quyền - Đắk Nông
Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân - Đắk Nông
Cấp giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ - Đắk Nông
Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở sản xuất con giống, cơ sở chăn nuôi tập trung - Đắk Nông
Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở, cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, hoá chất dùng trong thú y - Đắk Nông
Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với thức ăn chăn nuôi, nước dùng cho động vật, nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi; trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển dùng trong chăn nuôi; chất thải động vật tại các cơ sở chăn nuôi tập trung - Đắk Nông
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt, hoá lỏng - Đắk Nông
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao - Đắk Nông
Cấp giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Đăk Nông
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất được điều chỉnh nội dung - Đăk Nông
Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Đắk Nông
Cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ, sơ chế, bảo quản động vật, sản phẩm động vật trên cạn phục vụ tiêu dùng trong nước - Đắk Nông
Cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở sản xuất con giống, cơ sở chăn nuôi tập trung - Đắk Nông
Cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở, cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, hoá chất dùng trong thú y - Đắk Nông
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh - Đắk Nông
Cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với thức ăn chăn nuôi, nước dùng cho động vật, nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi; trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển dùng trong chăn nuôi; chất thải động vật tại các cơ sở chăn nuôi tập trung - Đắk Nông
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh - Đắk Nông
Giải quyết trợ cấp một lần theo chế độ B – C - K - Đắk Nông
Thi tuyển, xét tuyển cán bộ, viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo - Đắk Nông
Xếp hạng doanh nghiệp - Đắk Nông
Xét hồ sơ đề nghị đối tượng nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ xã hội - Đắk Nông
Xét hồ sơ đề nghị đối tượng ở nhà xã hội - Đắk Nông
Xét hồ sơ đề nghị đối tượng ở nhà xã hội - Đắk Nông
Đăng ký khu vực khai thác khoáng sản nằm trong phạm vi đất của dự án đầu tư xây dựng công trình - Đắk Nông
Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần - Đắk Nông
Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật - Đắk Nông
cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật - Đắk Nông
Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi - khử trùng - Đắk Nông
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi, khử trùng - Đắk Nông
Công bố rau được sản xuất theo quy trình sản xuất rau, quả và chè an toàn - Đắk Nông
Cấp Giấy chứng nhận trại nuôi động vật hoang dã - Đắk Nông
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế - Đắk Nông
Giấy chứng nhận Thuyết Minh viên - Đắk Nông
Quyết định công nhận hạng lại cơ sở lưu trú du lịch từ 02 sao trở xuống - Đắk Nông
Quyết định công nhận lại hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 03 sao trở lên và hạng cao cấp - Đắk Nông
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Đắk Nông
Cấp gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường, hàng hóa thuộc lĩnh vực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn trên phương tiện bảng, biển, panô, băng rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông vật thể di động khác - Đắk Nông
Cấp mới giấy phép thực hiện quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế chưa có giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của cơ quan y tế có thẩm quyền trên phương tiện quảng cáo là bảng, biển, panô có kích thước trên 40m2 - Đắk Nông
Giấy phép kinh doanh vũ trường (hiện nay loại hình chưa có cấp mới, chỉ có gia hạn nhưng phải nằm trong quy hoạch của tỉnh) - Đắk Nông
Cấp mới giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế chưa có giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của cơ quan y tế có thẩm quyền trên phương tiện quảng cáo là băng rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác; bảng, biển, panô có kích thước dưới 40m2 - Đắk Nông
Cấp mới giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế đối với thuốc dùng cho người; vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm trên phương tiện quảng cáo băng rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác; bảng, biển, pa nô có diện tích dưới 40m2 - Đắk Nông
Cấp mới giấy phép thực hiện quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường (không thuộc lĩnh vực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn) trên phương tiện bảng, biển, panô có kích thước dưới 40m2 - Đắk Nông
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm - Đắk Nông
Cấp mới giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của cơ quan nông nghiệp có thẩm quyền trên phương tiện bảng, biển, panô có kích thước 40m2 trở lên - Đắk Nông
Đề nghị khen tặng, truy tặng danh hiệu : Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Đắk Nông
Xác nhận đơn của thân nhân, người thờ cúng liệt sỹ đề nghị cấp lại bằng tổ quốc ghi công - Đắk Nông
Thủ tục cử Cán bộ công chức, viên chức đi bồi dưỡng Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp - Đắk Nông
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải thủy nội địa - Đắk Nông
Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông - Đắk Nông
Cấp Phù hiệu xe hợp đồng - Đắk Nông
Công bố cảng hàng hóa, hành khách không tiếp nhận phương tiện nước ngoài - Đắk Nông
Thẩm định thiết kế cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Đắk Nông
Thỏa thuận cấp phép thi công đảm bảo an toàn giao thông đối với các công trình đường đấu nối từ cửa hàng xăng dầu vào Quốc lộ, Tỉnh lộ - Đắk Nông
Thỏa thuận cấp phép thi công đảm bảo an toàn giao thông đối với các công trình đường đấu nối từ khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ vào Quốc lộ, Tỉnh lộ - Đắk Nông
Thỏa thuận cấp phép thi công đối với các công trình thiết yếu nằm trong phạm vi đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ - Đắk Nông
Đăng ký khai thác tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định - Đăng ký bổ sung xe vào tuyến - Đắk Nông
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Đắk Nông
Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con - Đắk Nông
Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý - Đắk Nông
Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài - Đắk Nông
Cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư - Đắk Nông
Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài - Đắk Nông
Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh (sau đây gọi tắt là công ty luật nước ngoài) - Đắk Nông
Cấp Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn (gọi tắt là công ty luật) - Đắk Nông
Cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư - Đắk Nông
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Trung tâm Trọng tài - Đắk Nông
Thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập) - Đắk Nông
Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài - Đắk Nông
Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài - Đắk Nông
Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý - Đắk Nông
Đề nghị và cấp thẻ làm Cộng tác viên trợ giúp pháp lý - Đắk Nông
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp - Đắk Nông
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Đăk Nông
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh - Đăk Nông
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Đắk Nông
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Đăk Nông
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh - Đăk Nông
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh - Đăk Nông
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Đắk Nông
Xác nhận đơn tham gia dự án vay vốn giải quyết việc làm - Đắk Nông
Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư - Đắk Nông
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Đắk Nông
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất (đối với công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động nhưng chưa có giấy phép) - Đắk Nông
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm (chưa có công trình khai thác) - Đắk Nông
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên (chưa có công trình khai thác) - Đắk Nông
Cấp giấy phép khai thác nước mặt (đối với trường hợp đang có công trình khai thác) - Đắk Nông
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (đối với trường hợp chưa có công trình khai thác) - Đắk Nông
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm) - Đắk Nông
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên) - Đắk Nông
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường hợp đang xả thải và đã có công trình xử lý nước thải) - Đắk Nông
Đào tạo cho cán bộ công chức, viên chức - Đắk Nông
Cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn chưa được cấp giấy chứng nhận lưu hành làm nguyên liệu sản xuất - Đắk Nông
Cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn để nghiên cứu, viện trợ sử dụng cho mục đích đặc thù khác - Đắk Nông
Tuyển dụng viên chức - Đắk Nông
Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) - Đắk Nông
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ (CSDV) y tế (bao gồm: CSDV tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; CSDV làm răng giả; CSDV chăm sóc sức khoẻ tại nhà và CSDV kính thuốc) - Đắk Nông
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài - Đắk Nông
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Nhà hộ sinh - Đắk Nông
Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh công ty hợp danh - Đắk Nông
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Đắk Nông
Cấp giấy phép hành nghề cho những người làm công việc chuyên môn tại các cơ sở hành nghề Y học cổ truyền tư nhân - Đắk Nông
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ Y học cổ truyền không dùng thuốc - Đắk Nông
Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu (dưới 3 triệu lít/năm) - Đăk Nông
Thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại dấu nghiệp vụ giám định thương mại - Đăk Nông
Thẩm tra hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại - Đắk Nông
Cấp giấy cam kết thực hiện các quy đinh, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện - Đắk Nông
Thẩm tra hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Đắk Nông
Cấp giấy chứng nhận Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại - Đăk Nông
Thẩm tra hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam - Đăk Nông
Cấp phép thành lập cơ quan đại diện báo chí và hoạt động của phóng viên thường trú - Đắk Nông
Cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh - Đắk Nông
Cấp giấy phép xây dựng tạm - Đắk Nông
Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân - Đắk Nông
Cấp Giấy phép xây dựng - Đắk Nông
Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng, công trình khác - Đắk Nông
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất được gia hạn - Đắk Nông
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ - Đắk Nông
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ - Đắk Nông
Cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính - Đắk Nông
Xét tuyển công chức - Đắk Nông
Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên - Đắk Nông
Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức - Đắk Nông
Xét chuyển đặc cách viên chức - Đắk Nông
Xét tuyển viên chức - Đắk Nông
Thi tuyển viên chức - Đắk Nông
Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý - Đắk Nông
Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý - Đắk Nông
Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý - Đắk Nông
Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập thuộc địa phương quản lý - Đắk Nông
Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý - Đắk Nông
Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý) - Đắk Nông
Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng nằm trong phạm vi 01 tỉnh) - Đắk Nông
Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý - Đắk Nông
Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý - Đắk Nông
Thẩm định, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của các chủ rừng là tổ chức - Đắk Nông
Giao nộp gấu cho nhà nước - Đắk Nông
Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu - Đắk Nông
Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu - Đắk Nông
Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm - Đắk Nông
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm - Đắk Nông
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản - Đắk Nông
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm hết hạn) - Đắk Nông
Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới) - Đắk Nông
Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại - Đắk Nông
Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại - Đắk Nông
Lưu giữ sưu tầm mẫu vật, nguồn gen sinh vật rừng thuộc nhóm thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa học (Phạm vi giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dụng) - Đắk Nông
Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với các cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư) - Đắk Nông
Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Đắk Nông
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia - Đắk Nông
Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Đắk Nông
Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp - Đắk Nông
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp - Đắk Nông
Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày - Đắk Nông
Đăng ký hợp đồng cá nhân - Đắk Nông
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Đắk Nông
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần - Đắk Nông
Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần - Đắk Nông
Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ - Đắk Nông
Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác - Đắk Nông
Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến - Đắk Nông
Giám định vết thương còn sót - Đắk Nông
Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Đắk Nông
Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Đắk Nông
Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày - Đắk Nông
Giải quyết chế độ người Hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế - Đắk Nông
Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng - Đắk Nông
Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng - Đắk Nông
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Đắk Nông
Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ - Đắk Nông
Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết - Đắk Nông
Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân - Đắk Nông
Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến - Đắk Nông
Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ - Đắk Nông
Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Đắk Nông
Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội - Đắk Nông
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội - Đắk Nông
Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp - Đắk Nông
Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ - Đắk Nông
Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng - Đắk Nông
Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân - Đắk Nông
Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) - Đắk Nông
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) - Đắk Nông
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng - Đắk Nông
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng - Đắk Nông
Cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện - Đắk Nông
Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình - Đắk Nông
Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng - Đắk Nông
Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng - Đắk Nông
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật - Đắk Nông
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng - Đắk Nông
Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm - Đắk Nông
Bổ nhiệm Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh - Đắk Nông
Mễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh - Đắk Nông
Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục - Đắk Nông
TTHC đang xem
Cấp bản sao văn bản công chứng - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-145852-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
46