Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-145978-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính doanh nghiệp bán đấu giá tài sản
Thời hạn giải quyết: - Đối với việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, thời hạn giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. - Thời hạn giải quyết kiến nghị, phản ánh: Pháp luật không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc phản ánh, kiến nghị qua điện thoại, phiếu lấy ý kiến
Bước 2: Sở Tư pháp hướng dẫn cá nhân phản ánh, kiến nghị theo quy định khoản 1, 2 Điều 7 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, ngày 04/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, kiến nghị; tiếp nhận hồ sơ, ý kiến phản ánh, kiến nghị; vào sổ thụ lý đơn và sổ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
Đơn khiếu nại, tố cáo, văn bản kiến nghị
Các tài liệu liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp công dân đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-145978-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17