Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-145993-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp đơn khiếu nại và các tài liệu liên quan tại Sở Tư pháp
Bước 2: Sở Tư pháp nhận hồ sơ, xem xét các điều kiện và vào sổ thụ lý; thực hiện giải quyết khiếu nại; thông báo cho bên khiếu nại biết việc đã nhận đơn và thụ lý vụ việc. Trong trường hợp đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì có trách nhiệm hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiện việc khiếu nại;
Việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, nhưng Sở Tư pháp không vào sổ thụ lý thì phải thực hiện trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý, trong các trường hợp sau:
+ Người khiếu nại không phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại;
+ Người khiếu nại không phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;
+ Trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại nhưng người đại diện không theo quy định tại Điều 1 Nghị định 136/2005/NĐ-CP, ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;
+ Người khiếu nại gửi đơn khiếu nại không đúng thời hiệu theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
+ Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết;
Trường hợp, không thuộc thẩm quyền giải quyết phải chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc này và thông báo cho bên khiếu nại được biết, trong đó, phải nêu rõ lý do không thụ lý;
Nếu đơn khiếu nại bao gồm cả nội dung khiếu và tố cáo, thì Sở Tư pháp phải tách hai nội dung ra và thực hiện các thủ tục giải quyết khiếu nại riêng, tố cáo riêng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Bước 3: Người giải quyết khiếu nại của Sở Tư pháp phải trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại.
Nếu đơn khiếu nại bao gồm cả nội dung khiếu và tố cáo, thì Sở Tư pháp phải tách hai nội dung ra và thực hiện các thủ tục giải quyết khiếu nại riêng, tố cáo riêng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Bước 4: Sở Tư pháp ra quyết định giải quyết khiếu nại
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đơn Khiếu nại chưa hết thời hạn khiếu nại theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo;
- Vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
Đơn khiếu nại
Các tài liệu liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết khiếu nại lần đầu - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-145993-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21