Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-146112-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Người đại diện của hợp tác xã nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông. (HTX có thể xem hướng dẫn thực hiện tại địa chỉ Website: http://www.daknongbusiness.gov.vn)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Vốn pháp định đối với ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định.
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của ít nhất một thành viên ban quản trị hợp tác xã đối với ngành, nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.
- Đơn đăng ký kinh doanh Liên hiệp hợp tác xã;
- Điều lệ Liên hiệp hợp tác xã;
- Danh sách hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã; danh sách Hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã; danh sách Ban kiểm soát của liên hiệp hợp tác xã;
- Biên bản đã được thông qua tại đại hội thành lập Liên hiệp hợp tác xã;
- Các giấy tờ kèm theo sau đây;
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các hợp tác xã thành viên;
+ Văn bản uỷ quyền hợp pháp, bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền của hợp tác xã thành viên;
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với ngành nghề kinh doanh bắt buộc có vốn pháp định;
- Chứng chỉ hành nghề của một thành viên hội đồng quản trị đối với ngành, nghề kinh doanh mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách hợp tác xã thành viên, hội đồng quản trị hợp tác xã, Ban kiểm soát của liên hiệp hợp tác xã. (Mẫu 02 phụ lục VI)
Tải về
Đơn đăng ký kinh doanh liên hiệp hợp tác xã; (Mẫu 01 phụ lục VI, có thay đổi cụm từ “hợp tác xã” thành “liên hiệp hợp tác xã”)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kinh doanh 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh liên hiệp hợp tác xã - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-146112-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
22