Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-146349-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có Biên bản Kiểm tra cơ sở sản xuất lâm sản
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào sổ theo dõi nhập xuất lâm sản- Động vật rừng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: Tổ chức cá nhân chuẩn bị hồ sơ gồm: Đăng ký kinh doanh, trong đó có chức năng chế biến gỗ hoặc động vật rừng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
Hồ sơ, chứng từ liên quan đến nguồn gốc gỗ, động vật rừng hoặc nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật rừng theo quy định hiện hành.
Đối với cơ quan nhà nước: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ, nếu Hồ sơ đúng quy định thì đề xuất Hạt trưởng.
Viết giấy hẹn ngày tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất chế biến lâm sản. Trường hợp chưa đúng đủ hướng dẫn cho cá nhân bổ sung.
Bước 2: Kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất chế biến lâm sản.
Bước 3: Xác nhận nội dung sổ nhập xuất lâm sản.
Đơn xin xác nhận Sổ nhập xuất lâm sản
Bản poto có xác nhận sao y bản chính Giấy đăng ký kinh doanh; Đăng ký thuế
Hồ sơ chứng từ lâm sản nhập xưởng chế biến (lần đầu) bản po to có xác nhận sao y bản chính
Biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất chế biến lâm sản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp sổ theo dõi nhập xuất lâm sản-động vật rừng - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-146349-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
20