Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-146426-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp chứng đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng:
Hồ sơ gồm có;
- Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng…. Chứng chỉ bản sao).
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khư trùng sô……….(đối với trường hợp xin cấp lại).
- Danh sách người trực tiếp khử trùng được cấp thẻ.
- Danh mục phương tiện, trang thiết hành nghề.
- Quy trình kỷ thuật xông hơi khử trùng.
- Các giấy tờ liên quan khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Đối với cơ quan nhà nước:: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.
Bước 2: Xem xét hồ sơ và tổ chức đào tạo.
Bước 3: Cấp chứng nhận.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện cấp (Gia hạn) giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi- khử trùng:
- Đối vời người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động xông hơi khử trùng (Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, trưởn phòng kỷ thuật đối với các doanh nghiệp kinh doanh và doanh nghiêpk công ích; Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân): Phải có Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng do cơ quan có thẩm quyền cấp (mẫu phụ lục 2a,2b).
- Người trực tiếp thực hiện xông hơi khử trùng phải có thẻ xông hơi khử trùng do cơ quan có thẩm quyền cấp (Mẫu phụ lục 3a, 3b).
Có quy trình kỷ thuật, phương tiện, thiết bị theo quy định phục vụ cho hoạt động xông hơi khử trùng đảm bảo an toàn đối với người, vật nuôi và hàng hóa.
- Tổ chức hoạt động xông hơi khử trùng phải chịu trách nhiệm đảm bảo về vệ sinh môi trường, về an toàn lao động, về phòng chống cháy nổ và địa điểm làm việc, kho chứa thiết bị, hóa chất theo quy định của pháp luật.
Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng…. Chứng chỉ (bản sao)
Danh sách người trực tiếp khử trùng được cấp thẻ
Danh mục phương tiện, trang thiết hành nghề
Quy trình kỷ thuật xông hơi khử trùng
Các giấy tờ liên quan khác do cơ quan có thẩm quyền cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khư trùng sô……….(đối với trường hợp xin cấp lại)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp (gia hạn) chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
áp dụng theo thông tư
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi, khử trùng - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-146426-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
55