Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-146429-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp thẻ xông hơi – khử trùng phái có các thủ tục sau: Hồ sơ gồm có:
Hồ sơ cấp Thẻ xông hơi khử trùng;
- Đơn đề nghị cấp thẻ (mẫu Phụ lục 6);
- Bản sao kết quả học tập về xông hơi khử trùng do cơ quan có thẩm quyền xác nhận;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp theo quy định của pháp luật;
- Sơ yếu lý lịch của người đề nghị cấp thẻ (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ quản);
- Hai ảnh chân dung 2cm x 3cm;
Đối với cơ quan nhà nước: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.
Bước 2: Xem xét hồ sơ và tổ chức đào tạo.
Bước 3: Cấp thẻ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thẻ xông hơi khử trùng được cấp cho cá nhân có đủ điều kiện sau:
1/Phải qua tập huấn về xông hơi khử trùng và được cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành kiểm tra trình độ chuyên môn, tay nghề.
2/ Có Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo quy định.
Đơn đề nghị cấp thẻ
Bản sao kết quả học tập về xông hơi khử trùng do cơ quan có thẩm quyền xác nhận
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp theo quy định của pháp luật
Sơ yếu lý lịch của người đề nghị cấp thẻ (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ quản)
Hai ảnh chân dung 2cm x 3cm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp thẻ xông hơi khử trùng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
áp dụng theo thông tư
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp thẻ xông hơi khử trùng - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-146429-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
20