Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-146565-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất rau an toàn gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận sản xuất rau theo quy trình sản xuất rau an toàn đến Tổ chức chứng nhận theo mẫu của tổ chức chứng nhận
Bước 2: Tổ chức, cá nhân sản xuất rau an toàn và Tổ chức chứng nhận ký hợp đồng về đánh giá, giám sát và cấp Giấy chứng nhận sản xuất rau theo quy trình sản xuất rau an toàn
Bước 3: Tổ chức chứng nhận thông báo cho tổ chức, cá nhân sản xuất rau an toàn về kế hoạch, chỉ tiêu, phương pháp đánh giá, giám sát, mẫu biểu ghi chép cập nhật thông tin sản xuất để phổ biến và hướng dẫn đến người lao động
Bước 4: Tổ chức chứng nhận cử cán bộ đánh giá thường xuyên hoặc đột xuất trong quá trình sản xuất rau; khi cần thiết được lấy mẫu rau đại diện để kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn rau an toàn được quy định tại Phụ lục 3 của Quyết định số 106/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & phát triển nông nghiệp Quy định quản lý sản xuất kinh doanh rau an toàn. Phương pháp lấy mẫu rau theo Tiêu chuẩn TCVN 5102:1990
Bước 5: Thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định tối đa là 03 năm. Trước khi hết hạn 03 tháng nếu muốn tiếp tục hoặc có nhu cầu thay đổi, bổ sung phải đăng ký để được cấp lại
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoặc chi nhánh tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam được chỉ định là Tổ chức chứng nhận khi đáp ứng điều kiện sau đây:
- Có tư cách pháp nhân, có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
- Có đủ cán bộ chuyên ngành về trồng trọt hoặc Bảo vệ thực vật trình độ đại học trở lên và có thâm niên công tác từ 03 năm trở lên;
- Có phòng kiểm nghiệm có đủ trang thiết bị và tài liệu cần thiết để kiểm nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh an toàn trên rau hoặc hợp đồng thuê phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc chỉ định.
Đơn đăng ký được chỉ định là Tổ chức chứng nhận sản xuất rau theo quy trình sản xuất rau an toàn
Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh
Bản kê khai chi tiết các điều kiện tại khoản 1 Điều này
Mẫu giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân sản xuất rau theo quy trình sản xuất rau an toàn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký được chỉ định là tổ chức chứng nhận sản xuất rau theo quy định sản xuất rau an toàn
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy công nhận tổ chức chứng nhận rau an toàn - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-146565-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32