Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-147079-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện của doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông. (Doanh nghiệp có thể xem hướng dẫn thực hiện tại địa chỉ Website: http://www.daknongbusiness.gov.vn)
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý hồ sơ
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho doanh nghiệp
- Giấy đề nghị chuyển đổi;
- Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên;
- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên;
- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế doanh nghiệp tư nhân;
- Các giấy tờ kèm theo:
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân;
+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác của thành viên là pháp nhân;
+ Quyết định cử người đại diện theo ủy quyền của pháp nhân;
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của pháp nhân;
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với ngành nghề kinh doanh bắt buộc có vốn pháp định;
- Chứng chỉ hành nghề đối với ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị chuyển đổi. (Mẫu 09 phụ lục I)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kinh doanh 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Đăk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-147079-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22