Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-147093-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề Giấy tiếp nhận hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ về Sở Y tế
Bước 2: Sở Y tế gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho đương sự
Bước 3: Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, nếu không có yêu cầu bổ sung thì Sở Y tế tổ chức thẩm định để cấp Chứng chỉ hành nghề cho đương sự
Bước 4: Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp chưa hợp lệ, thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế có văn bản thông báo cho đương sự bổ sung. Nếu hồ sơ bổ sung không đúng theo yêu cầu thì tiếp tục thông báo cho cá nhân để bổ sung tiếp
Bước 5: Khi nhận được văn bản yêu cầu , đương sự phải bổ sung gửi về Sở Y tế. Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên sổ công văn đến, nếu không có yêu cầu bổ sung thì Sở Y tế tổ chức thẩm định để cấp chứng chỉ hành nghề
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều 5-Người được cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân phải có các điều kiện sau:
1. Có bằng cấp chuyên môn phù hợp với từng hình thức tổ chức hành nghề theo quy định tại khoản 2 của các điều 17 của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.
2. Đã có thời gian thực hành tại cơ sở y, dược phù hợp với từng yêu cầu của từng hình thức tổ chức hành nghề theo quy định tại khoản 3 của các điều 17 của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân. Căn cứ để xác định thời gian thực hành được quy định như sau.
A) Đối với cán bộ, công chức làm việc tại các cơ sở y, dược của Nhà nước nhưng đã nghỉ hưu hoặc thôi việc thì căn cứ thời gian công tác trong bản sao hợp pháp quyết định nghỉ hưu hoặc quyết định cho thôi việc, kèm theo giấy xác nhận thời gian thực hành của đơn vị ra quyết định nghỉ hưu hoặc quyết định cho thôi việc đó;
B) Đối với người làm việc tại các cơ sở y, dược tư nhân thì căn cứ thời gian làm việc trong giấy xác nhận thời gian thực hành của giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở đó, kèm theo bản sao hợp pháp hợp đồng lao động;
C) Đối với cán bộ, công chức, người đang làm việc trong các cơ sở y, dược của Nhà nước thì căn cứ thời gian làm việc trong giấy xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đồng ý cho phép hành nghề y, dược tư nhân ngoài giờ làm việc của Nhà nước. Giấy xác nhận phải ghi rõ thời gian thực hành tại cơ sở y, dược của Nhà nước.
3. Có đạo đức nghề nghiệp; không thuộc đối tượng quy định tại Điều 6 của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.
4. Có giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để làm việc của cơ sở khám, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên khám và cấp.
Điều 9: Người được cấp Chứng chỉ hành nghề y tư nhân phải có đủ các điều kiện sau đây:
1. Có bằng cấp phù hợp với hình thức tổ chức và phạm vi chuyên môn hành nghề;
2. Đã có thời gian thực hành tại cơ sở y, dược;
3. Có đạo đức nghề nghiệp;
4. Có đủ sức khỏe để hành nghề;
5. Có đủ các điều kiện khác theo quy định tại các điều 17 của Pháp lệnh này tùy theo từng hình thức tổ chức hành nghề;
6. Không thuộc đối tượng quy định tại Điều 6 của Pháp lệnh này;
Điều 17: Người được cấp Chứng chỉ hành nghề y tư nhân phải có đủ các điều kiện sau đây:
1. Các điều kiện quy định tại Điều 9 của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân;
2. Có một trong các bằng cấp sau đây tùy theo yêu cầu của từng hình thức tổ chức hành nghề và phạm vi chuyên môn hành nghề;
A) Bằng tốt nghiệp đại học y, đại học dược, đại học chuyên ngành về sinh học, hoá học;
B) Bằng tốt nghiệp cao đẳng y;
C) Bằng tốt nghiệp trung học y;
3. Đã qua thực hành 5 năm đối với hình thức tổ chức hành nghề quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 16 của Pháp lệnh này tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 2 năm đối với hình thức tổ chức hành nghề quy định tại khoản 4 Điều 16 của Pháp lệnh này tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
1- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
2- Bản sao hợp pháp bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn;
3- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân nơi người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác; đối với người nước ngoài có bản lý lịch tự thuật và lý lịch tư pháp của nước sở tại, nếu sinh sống trên 06 tháng tại Việt Nám phải có lý lịch tư pháp của Việt Nam;
4- Giấy chứng nhận sức khỏe do trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp;
5- Giấy xác nhận đã qua thời gian thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh ít nhất 05 năm đối với hình thức bệnh viện; thời gian hành nghề ít nhất 05 năm trong đó có 03 năm chuyên khoa đối với hình thức phòng khám; thời gian hành nghề 02 năm đối với hình thức dịch vụ y tế;
+ Đối với cán bộ, công chứclàm việc tại các cơ sở y của nhà nước nhưng đã nghỉ hưu hoặc thôi việc thì căn cứ thời gian công tác trong bản sao hợp pháp quyết định nghỉ hưu hoặc quyết định cho thôi việc, kèm theo giấy xác nhận thời gian thực hành của đơn vị ra quyết định nghỉ hưu hoặc quyết định cho thôi việc đó;
+ Đối với người làm việc tại cơ sở hành nghề y tư nhân thì căn cứ thời gian làm việctrong giấy xác nhận thời gian thực hành của giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở đó, kèm theo bản sao hợp pháp hợp đồng lao động;
6- Bản sao hợp pháp quyết định nghỉ hưu hoặc quyết định nghỉ việc nếu thành lập cơ sở khám chữa bệnh theo Luật Doanh nghiệp;
7- Bản photo chứng minh nhân dân; đối với người nước ngoài bản photo hộ chiếu;
8- 02 ảnh chân dung kích thước 04cm X 6 cm;
9- Văn bản đồng ý cho phép hành nghề y tư nhân của thủ trưởng cơ quan, nếu người hành nghề là cán bộ, công chức và người đang làm việc tại các cơ sở y của nhà nước;
* Hồ sơ của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hồ sơ phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo qui định.
Số bộ hồ sơ: Không qui định
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
150.000 đồng/ chứng chỉ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-147093-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26