Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-147188-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Đối với cấp lại do mất: Sau 30 ngày kể từ ngày đăng truyền hình - Đối với cấp lại do rách, nát: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện của doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông. (Doanh nghiệp có thể xem hướng dẫn thực hiện tại địa chỉ Website: http://www.daknongbusiness.gov.vn)
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý hồ sơ
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho doanh nghiệp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Khai báo với cơ quan công an.
- Đăng truyền hình.
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
- Giấy biên nhận hoặc hóa đơn thu phí của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc tờ báo đăng thông báo này;
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát,... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị rách, nát.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
35