Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-147327-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị kinh doanh thuốc tại Việt Nam gửi hồ sơ về Sở Y tế
Bước 2: Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế trả lời đơn vị bằng văn bản, trường hợp không cấp thẻ phải nêu rõ lý do
Bước 3: Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đánh giá trình độ,kiến thức của từng người theo quy định trước khi cấp thẻ người giới thiệu thuốc
1. Đơn đề nghị cấp thẻ người giới thiệu thuốc (theo mẫu 1a).
2. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương).
3. Bản sao văn bằng tốt nghiệp hợp lệ.
4. Giấy chứng nhận sức khoẻ.
5. Danh mục mặt hàng được phân công giới thiệu.
6. Giấy xác nhận năng lực, trình độ, đạo đức.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đề nghị cấp thẻ người giới thiệu thuốc
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-147327-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
35