Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-147621-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: + 55 ngày làm việc đối với dự án thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. + 20 ngày làm việc đối với dự án thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư khác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. + 20 ngày làm việc đối với dự án thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư khác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với nhà đầu tư: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.
Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ).
Đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đầu tư, Doanh nghiệp, Lao động và Xuất nhập khẩu cử cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư do nhà đầu tư nộp.
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận, có ký nhận của người nộp, của cán bộ tiếp nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả. Giấy biên nhận hồ sơ lập thành 02 bản: 01 bản giao cho nhà đầu tư, 01 bản lưu tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.
Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do từ chối.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông thông báo bằng văn bản để nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời hạn thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Bước 3: Phê duyệt.
Căn cứ hồ sơ thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư, phải nêu rõ lý do để nhà đầu tư biết.
Bước 4: Trả kết quả: Trả kết quả cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo thời gian đã hẹn trong giấy biên nhận hồ sơ.
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân;
Báo cáo năng lực tài chính (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);
Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ, môi trường; phòng cháy chữa cháy;
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh);
Dự án đầu tư;
Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh, nhà đầu tư phải nộp kèm theo: i) Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan; ii) Hợp đồng liên doanh (đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài);
Đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhà đầu tư phải nộp kèm theo: Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư năm 2005 và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Số bộ hồ sơ: 10 bộ, trong đó ít nhất có 01 bộ gốc đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; 04 bộ, trong đó ít nhất có 01 bộ gốc đối với dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra dự án đầu tư khác
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh) (Mẫu 07B-ĐT)
Tải về
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) (Mẫu 07C-ĐT)
Tải về
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh) (Mẫu 07A-ĐT)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-147621-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
58