Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-157140-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị tư vấn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Bộ phận giúp việc của Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành thẩm định kết quả đấu thầu; Bộ phận giúp việc của Ủy ban nhân dân cấp xã trình báo cáo thẩm định lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 3: Trả kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã
- Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Bản sao quyết định phê duyệt dự án.
- Bản sao các quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có).
- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời quan tâm.
- Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu.
- Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, biên bản mở thầu.
- Quyết định phê duyệt danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật của chủ đầu tư.
- Các hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan.
- Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ tư vấn đấu thầu hoặc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu (theo mẫu số 1-BCKQĐT, mục III, phụ lục kèm theo)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định kết quả đấu thầu Bằng 0,01% giá gói thầu, tối thiểu là 500.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định kết quả đấu thầu - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-157140-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
67