Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-157170-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở lao động thương binh xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng lao động thương binh xã hội huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ ưu đãi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối tượng: Người có công với cách mạng xin cấp sổ ưu đại giáo dục, đào tạo nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan nhà nước: - Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: cơ quan tiếp nhận hồ sơ có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp pháp theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải thích hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân biết bổ sung hồ sơ theo quy định.
- Bước 2. Xem xét, giải quyết và trả kết quả: Cán bộ Lao động, Thương binh xã hội kiểm tra bản khai đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, đối chiếu với hồ sơ của người có công thuộc phạm vi quản lý để lập 02 bản danh sách đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo kèm bản khai đề nghị cấp sổ, bản sao giấy khai sinh gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xét duyệt.
- Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (có xác nhận của Trung tâm nuôi nếu người đó do trung tâm nuôi dưỡng quản lý; Đơn vị quân đội, công an nếu người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý; Ủy ban nhân dân cấp xã, đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.
- Bản sao giấy khai sinh.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng đối với những trường hợp đang thường trú tại địa phương - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-157170-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
35