Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-157181-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở lao động thương binh xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng lao động thương binh xã hội huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối tượng: Lập bản khai theo mẩu quy định.
Nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.
Cơ quan nhà nước: - Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải thích hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân biết bổ sung hồ sơ theo quy định.
- Bước 2. Xem xét, giải quyết và trả kết quả.
- Bản sao quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc Bản sao Bằng Anh hùng.
- Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
- Bản khai kèm bản sao quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận bản khai đề nghị chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-157181-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28