Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-157184-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị tư vấn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Bộ phận giúp việc của Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Bộ phận giúp việc của Ủy ban nhân dân cấp xã trình báo cáo thẩm định lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 3: Trả kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã
- Bản sao quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập, điều ước hoặc thoả ước quốc tế (nếu có); Kế hoạch đấu thầu;
- Hồ sơ yêu cầu;
- Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp;
- Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất;
- Các hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan;
- Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp;
- Văn bản phê duyệt các nội dung của quá trình đấu thầu theo quy định;
- Biên bản thương thảo hợp đồng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn;
- Ý kiến về kết quả đấu thầu của tổ chức tài trợ nước ngoài (nếu có);
- Các tài liệu khác có liên quan.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định kết quả đấu thầu Bằng 0,01% giá gói thầu, tối thiểu là 500.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-157184-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21