Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-157257-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng lao động thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân làm bản khai mẫu số 2-HH. Và các giấy tờ thể hiện tham gia kháng chiến trước 4/1975 và hoạt động trong vùng mỹ rãi chất độc
Bước 2: Ủy ban nhân dân các xã,thị trấn căn cứ vào các giấy tờ tham gia kháng chiến của đối tượng và giấy xác nhận của trạm y tế xã, thị trấn tổ chức họp xét công khai và chuyển về Phòng Lao động huyện
Bước 3: Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện căn cứ vào biên bản họp xét và giấy xác nhận bệnh tật của trạm y tế xã lập giấy xác nhận và danh sách trính ngang trình Ủy ban nhân dân huyện ký chuyển Sở lao động Thương binh Xã hội tỉnh xem xét, gỉai quyết
+ Bản khai cá nhân.
+ Bản sao các loại giấy tờ tham gia kháng chiến.
+ Giấy xác nhận của trạm y tế.
+ Biên bản họp xét của xã.
+ Gíây chứng nhận của Ủy ban nhân dân huyện.
+ Danh sách tổng hợp toàn huyện của phòng Lao động - Thương binh Xã hội gửi về Sở Lao động - Thương binh Xã hội.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-157257-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30