Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-157259-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng lao động thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bươc 1: Bản khai của thân nhân đối tượng từ trần
Bước 2: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn cấp giấy chứng tử cho đối tượng có công từ trần
Bước 3: Ủy ban nhân dân xã ký vào bản khai gửi Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện
Bước 4: Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện kiểm tra và lập danh sách trích ngang đề nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh giải quyết
+ Bản khai của thân nhân, Gíây chứng tử của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nơi người có công từ trần.
+ Bản sao chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của người có công và thân nhân.
+ Danh sách trích ngang của phòng Lao động - Thương binh Xã hội gửi về Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai của thân nhân
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ trợ cấp Tuất đối với thân nhân người có công với cách mạng - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-157259-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22