Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-157271-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Cư trú
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với hộ gia đình, cá nhân: - Phiếu báo thay đổi nhân khẩu theo mẫu quy định;
- Giấy tờ, tài liệu chứng minh công dân trước đây có hộ khẩu thường trú ( nếu có).
Đối với cơ quan nhà nước: Bước 1 : -Bộ phận công an tiếp nhận hồ sơ;
Bước 2 : -Kiểm tra kỷ hồ sơ nếu đủ thủ tục thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận giải quyết hồ sơ theo mẫu. nếu thiếu thủ tục hoặc kê khai không đúng thì hướng dẫn ngay cho công dân bổ sung. trường hợp không xác nhận thì trả lời bằng văn bản vả nêu rõ lý do. Nội dung xác nhận bao gồm các thông tin cơ bản của từng cá nhân. họ và tên, tên gọi khác (nếu có), ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc;
Bước 3 : - Ký xác nhận và trả kết quả cho công dân.
- Phiếu báo thay đổi nhân khẩu theo mẫu quy định;
- Giấy tờ, tài liệu chứng minh công dân trước đây có hộ khẩu thường trú ( nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu số 2-HK02, mục VI, phụ lục kèm theo)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú tại công an cấp xã - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-157271-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Cư trú
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
29