Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-157274-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng lao động thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân lập tờ khai và kèm theo chứng chỉ của cơ sở y tế và 2 ảnh 3x4, thẻ thương binh, bệnh binh phô tô
Bước 2: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ký xác nhận vào tờ khai
Bước 3: Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện lập danh sách người có công mẫu số 04.CSSK và ghínổ chỉnh hình, trình Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh cấp sổ chỉnh hình
+ Bản khai cá nhân.
+ Bản sao thẻ thương binh, chứng chỉ của cơ sở y tế.
+ 2 ảnh 3x4.
+ Danh sách tổng hợp người được cấp của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội gửi về Sở Lao động – Thương binh Xã hội.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-157274-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
70