Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-157288-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng lao động thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nộp hồ sơ tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nhận quyết định trợ cấp tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng khu phố, tổ dân phố và Ủy ban nhân dân phường xã, thị trấn nơi đối tượng cư trú (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp, có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.
- Chứng tử của cha mẹ trẻ em (nếu có) (bản sao).
- Hộ khẩu, khai sinh và sơ yếu lý lịch của trẻ em (bản sao).
- Hộ khẩu thường trú, chứng minh của người nhận nuôi trẻ (bản sao).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn nhận trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ nhận dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi đối với gia đình, cá nhân do cấp huyện quản lý - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-157288-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24