Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-157321-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách, Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng lao động thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nạn nhân tự trở về không qua tiếp nhận có trách nhiệm thu thập thông tin, lập hồ sơ và làm văn bản chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện xác nhận, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị xác định nạn nhân
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp danh sách nạn nhân và làm văn bản đề nghị Công an tỉnh xác minh
Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh có trách nhiệm trả lời chính thức bằng văn bản kết quả xác minh để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, ra quyết định giải quyết theo thẩm quyền
+ Sổ hộ khẩu thường trú (bản sao có chứng thực);
+ Chứng minh nhân dân, và các giấy tờ chứng minh nạn nhân đã bị buôn bán ra nước ngoài (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đối với phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về không qua tiếp nhận - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-157321-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách, Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27