Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-157366-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Người yêu cầu chứng thực nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực tại phòng Tư pháp và xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu; cán bộ Tư pháp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu chứng thực;
- Trường hợp hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch (mẫu số 61/SCT). Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc khi giải quyết yêu cầu chứng thực mà phát hiện người có bất động sản không đủ điều kiện thực hiện quyền của người có bất động sản theo quy định của pháp luật thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người yêu cầu chứng thực;
- Trưởng phòng Tư pháp thực hiện ký chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản. Trường hợp không chứng thực được trong ngày nhận hồ sơ thì cán bộ tư pháp ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch, viết Phiếu hẹn (Mẫu số 32/PH) trao cho người yêu cầu chứng thực.
- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản;
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;
- Bản sao giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà theo quy định của pháp luật thì tài sản đó phải được cấp phép xây dựng hoặc phải lập dự án đầu tư;
- Các giấy tờ cần thiết khác cho việc chứng thực theo quy định của pháp luật;
- Dự thảo Hợp đồng (trường hợp người yêu cầu chứng thực soạn thảo sẵn).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực Giá trị tài sản dưới 20.000.000đồng: thu 10.000 đồng/ trường hợp Từ 20.000.000đồng đến dưới 50.000.000đồng: 20.000 đồng/ trường hợp Từ 50.000.000 đến dưới 100.000.000 đồng: 50.000 đồng/trường hợp Từ 100.000.000đồng đến dưới 300.000.000đồng: 100.000đồng/trường hợp Từ 300.000.000đồng đến dưới 1.000.000.000đồng: 200.000đ/trường hợp Từ 1.000.000.000đồng đến dưới 2.000.000.000đồng: 500.000đ/trường hợp Từ 2.000.000.000đồng đến dưới 3.000.000.000: 1.000.000đồng/trường hợp Từ 3.000.000.000đồng đến dưới 5.000.000.000: 1.500.000đồng/trường hợp Từ 5.000.000.000 đồng trở lên: 2.000.000đồng/trường hợp.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (ở đô thị) - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-157366-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
19