Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-157413-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân và tổ chức: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tại Bộ phận một cửa Sở Lao động - Thương binh Xã hội địa phương nơi đặt trụ sở và hoạt động giới thiệu việc làm.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa theo giấy hẹn.
Đối với Sở Lao động - Thương binh Xã hội: + Sở Lao động - Thương binh Xã hội tiếp nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận hồ sơ có ghi rõ ngày tháng năm nhận, các văn bản có trong hồ sơ cho doanh nghiệp và thời hạn trả lời.
+ Sở Lao động - Thương binh Xã hội có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc. Nếu không cấp phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Có địa điểm, trụ sở làm việc giành cho hoạt động giới thiệu việc làm ổn định từ 36 tháng trở lên.
+ Diện tích làm việc và hoạt động của Doanh nghiệp phải đảm bảo bố trí đủ các phòng: tư vấn, giới thiệu và cung ứng lao động, thông tin thị trường lao động và có trang bị máy vi tính, điện thoại, fax, email, các tài liệu khác có liên quan.
+ Có ít nhất 300 triệu đồng Việt nam ký quĩ tại Ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động.
+ Có ít nhất 5 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ. Người được tuyển dụng vào Trung tâm phải là người có lý lịch rõ rang, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. Đối với nhân viên được điều động sang làm việc tại Trung tâm phải có xác nhận của cơ quan cũ.
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm.
2. Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh có công chứng.
3. Các giấy tờ và văn bản chứng minh đủ điều kiện để cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm: (Bản sao có công chứng).
4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc giao trụ sở làm việc, hoặc hợp đồng thuê trụ sở thời hạn tối thiểu 36 tháng.
5. Bản kê khai trang thiết bị, phương tiện làm việc và đi lại, danh sách nhân viên thời điểm đề nghị cấp phép.
6. Bản sao giấy chứng nhận ký quĩ tại Ngân hàng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (theo Mẫu số 03-ĐĐN, phụ lục I, đính kèm)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-157413-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Việc làm
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19