Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-157432-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh Xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Tư vấn trực tiếp, giới thiệu việc làm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Người lao động đăng ký thất nghiệp tại Phòng Lao động - Thương binh Xã hội cấp huyện trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày bị mất việc làm
- Người lao động nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.
- Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện xác định mức, thời gian hưởng trợ cấp gửi Sở Lao động - Thương binh Xã hội xem xét quyết định.
- Phòng được phân công chức năng quản lý nhà nước về việc làm thuộc Sở thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Sở quyết định.
- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh Xã hội ký quyết định chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
- Bảo hiểm xã hội tỉnh chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.
- Phòng Lao động Thương binh và xã hội ra thông báo đối với các truờng hợp không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.
- Trong thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, vào ngày 15 hàng tháng người thất nghiệp phải trực tiếp đến Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện nơi đang hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thông báo về việc tìm kiếm việc làm.
- Đăng ký thất nghiệp.
- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
- Bản sao Hợp đồng lao động, hợp đồng lao động đã hết hạn, thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.
- Sổ Bảo hiểm xã hội.
- Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Thông báo không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.
- Thông báo về việc tìm kiếm việc làm.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (theo Mẫu số 08-ĐĐN,Phụ lục I, đính kèm)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-157432-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Bảo hiểm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25