Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-157441-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản kiểm tra và Biên bản xác nhận gỗ đóng búa Kiểm lâm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Pháp luật
Buớc 2: Nộp hồ sơ trong giờ hành chính 7 giờ 30 giờ đến 11 giờ 30 và 13 giờ 00 đến 17 giờ 00, từ thứ hai đến thứ sáu để được kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp của các hồ sơ.
* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp pháp thì hẹn doanh nghiệp ngày giờ kiểm tra và đóng búa tại hiện truờng.
* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp pháp thì hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Kiểm tra và đóng búa Kiểm lâm, giao biên bản ngay tại hiện truờng của doanh nghiệp
- Nguồn gốc của số gỗ xin đóng búa Kiểm lâm.
- Lý lịch gỗ hoặc Packinglist do doanh nghiệp lập.
- Văn bản đề nghị Kiểm tra, đóng búa Kiểm lâm của doanh nghiệp.
- Giấy giới thiệu và số điện thoại của doanh nghiệp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đóng búa kiểm lâm - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-157441-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20