Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-157451-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trung tâm dạy nghề nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh Xã hội tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề
Bước 3: Sở Lao động - Thương binh Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
** Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề.
Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi.
Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo.
Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định.
Bổ sung nghề đào tạo.
Thay đổi trình độ đào tạo.
Tăng quy mô đào tạo từ 20%/năm trở lên.
Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác đến nơi khác.
Có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ sung chức năng, nhiệm vụ đào tạo cho cơ sở.
- Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo mới.
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp.
- Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề.
- Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề.
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề (theo mẫu số 06-BCBS, Phụ lục II đính kèm)
Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề (theo mẫu số 05-ĐKBS, Phụ lục II đính kèm)
Tải về

0
20