Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-157590-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Thương nhân bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) gửi hồ sơ về Phòng Công Thương nơi thương nhân có trụ sở.
- Phòng Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân.
- Phòng Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết.
- Nếu hồ sơ và các điều kiện đáp ứng đủ yêu cầu, Phòng Công Thương sẽ cấp lại Giấy phép kinh doanh rượu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp lại Giấy phép, Phòng Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Phòng Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, thương nhân phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép
+ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu;
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;
+ Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu;
+ Phương án kinh doanh;
+ Hồ sơ địa điểm kinh doanh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp phép Phí thẩm định 100.000đồng, cấp giấy phép 50.000đồng/trường hợp; Đối với các vùng khác bằng 50% mức thu khu vực thị xã
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-157590-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
18