Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-157597-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và môi trường Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với hộ gia đình và cá nhân: a) Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
B. Đối với cơ quan nhà nước.
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận hồ sơ và ghi biên nhận cho góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu hộ gia đình, cá nhân bổ sung hồ sơ.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ và trình ký: Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, thực hiện đăng ký góp vốn vào hồ sơ địa chính, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.
Đối với cơ quan nhà nước: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận hồ sơ và ghi biên nhận cho hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ và trình ký:
Việc tặng cho quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:
a) Trong thời hạn không quá bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, làm trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có); chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.
+ Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc quyết định kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan thi hành án;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);
+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có);
+ Văn bản về kết quả đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất;
+ Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu có công chứng 02 bộ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký 25.000 đồng (đối với cấp mới); 10.000đồng (trích lục)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Trình tự, thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng Đất do xử lý hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-157597-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21