Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-158351-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Y tế, Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thanh tra Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnQua InternetTrụ sở cơ quan hành chính qua điện thoại
Thời hạn giải quyết: Không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận đơn: Người tố cáo gửi đơn đến hoặc đến tố cáo trực tiếp cơ quan Thanh tra Sở Y tế
Thụ lý để giải quyết: Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo, đơn tố cáo được thụ lý giải quyết. Trong trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Sở Y tế thì chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo khi họ yêu cầu
Xác minh việc tố cáo: Người giải quyết tố cáo ra quyết định về việc tiến hành xác minh nội dung tố cáo. Trong quá trình xác minh việc tố cáo, người giải quyết tố cáo có quyền và nghĩa vụ sau:
+ Yêu cầu người tố cáo cung cấp bằng chứng, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo.
+ Yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về hành vi bị tố cáo.
+ Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo.
+ Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.
Kết luận về nội dung tố cáo: Chánh Thanh tra Sở giải quyết tố cáo, ra kết luận về nội dung tố cáo, xác định trách nhiệm của người có hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền. Những vụ việc phức tạp Chánh Thanh tra Sở Y tế trình Giám đốc Sở Y tế ra kết luận để giải quyết tố cáo hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với người vi phạm
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều 65: Người tố cáo phải gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo. Trong trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người có trách nhiệm tiếp nhận phải ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, địa chỉ của người tố cáo, có chữ ký của người tố cáo
Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới
1- Đơn tố cáo (theo mẫu) hoặc bản ghi lời tố cáo;
2- Các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn tố cáo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết tố cáo trong lĩnh vực y tế - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-158351-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Y tế, Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17