Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-158434-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Y tế, Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thanh tra Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Pháp luật không quy định thời hạn
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp xúc ban đầu: Người đến khiếu nại, tố cáo đến nơi qui định tiếp công dân của Sở Y tế theo lịch tiếp dân được công bố và xuất trình giấy tờ tuỳ thân khi người tiếp công dân yêu cầu
Quá trình làm việc: - Cán bộ được cử tiếp công yêu cầu công dân trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo.
- Trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo đến nơi tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung thì yêu cầu họ cử đại diện trực tiếp trình bày nội dung sự việc.
- Cán bộ tiếp dân lắng nghe, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân đầy đủ nội dung do công dân trình bày và đọc lại cho người trình bày nghe và có ký xác nhận. Tiếp nhận các tài liệu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo do công dân cung cấp và phải viết biên nhận đầy đủ.
- Xử lý khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân: Trường hợp công dân đến khiếu nại trực tiếp mà vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của Thanh tra Sở Y tế thì người tiếp công dân hướng dẫn họ viết thành đơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại và yêu cầu công dân ký tên hoặc điểm chỉ. Nếu vụ việc khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Sở Y tế thì hướng dẫn công dân khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
- Đối với tố cáo thì người tiếp công dân phải ghi rõ nội dung tố cáo, tiếp nhận tài liệu liên quan, phân loại đơn và xử lý theo thủ tục xử lý đơn thư.
Khi kết thúc, người tiếp công dân phải thông qua biên bản làm việc yêu cầu công dân ký vào biên bản và thông báo cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho công dân biết để họ liên hệ sau này.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều 13.Khi tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân có quyền:
1. Từ chối không tiếp những những trường hợp đã được kiểm tra xem xét, xác minh đã có quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã trả lời đầy đủ cho đương sự.
2. Từ chối không tiếp những người đang trong tình trạng say rượu, tâm thần và những người vi phạm quy chế, nội quy nơi tiếp công dân.
3. Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung khiếu nại, tố cáo, lý do và những yêu cầu giải quyết, cung cấp các tài liệu chứng cứ liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo.
Trường hợp công dân trình bày bằng miệng các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, nếu thấy cần thiết thì yêu cầu viết thành văn bản và ký tên xác nhận.
1- Đơn khiếu nại , tố cáo (theo mẫu) hoặc văn bản ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo (có xác nhận hoặc điểm chỉ của công dân).
2- Các tài liệu, giấy tờ do người khiếu nại, tố cáo cung cấp.
3- Giấy tờ tuỳ thân hoặc các giấy tờ hợp lệ thay thế.
4- Giấy uỷ quyền hợp pháp (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người uỷ quyền cư trú) nếu là đại diện cho thân nhân (cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc anh, chị, em ruột).
5- Thẻ Luật sư nếu là luật sư giúp đỡ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn khiếu nại
Tải về
Đơn tố cáo
Tải về
Giấy ủy quyền khiếu nại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo tại Sở Y tế - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-158434-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Y tế, Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21