Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-158450-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí, Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Y tế dự phòng và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đăk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp, tổ chức nộp hồ sơ
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra và hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh hồ sơ nếu có
Bước 3: Hồ sơ gửi về Cục Y tế dự phòng và Môi trường
1- Giấy đăng ký quảng cáo (theo mẫu Phụ lục 1).
2- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị xin quảng cáo.
3- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký lưu hành của hóa chất xin quảng cáo.
4- Giấy ủy quyền của đơn vị sở hữu bản công bố tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm quảng cáo (đối với đơn vị được ủy quyền thực hiện quảng cáo).
5- Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng hình, đĩa hình; băng âm thanh, đĩa âm thanh, đĩa mềm hoặc các vật liệu khác, makét quảng cáo.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu giấy đăng ký quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; kinh doanh trang thiết bị y tế; kinh doanh thực phẩm; kinh doanh hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Theo Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-158450-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí, Quảng cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
43