Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-164760-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ nộp hồ sơ tại Phòng một cửa Sở Xây dựng. Thời gian: buổi sáng từ 7h đến 11h30’; buổi chiều từ 13h30’ đến 17h hàng tuần (trừ ngày thứ 7, chủ nhật và các lễ, tết)
Đối với cơ quan nhà nước: - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Sở Xây dựng cử cán bộ đủ năng lực, chuyên môn để tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng trạm BTS loại 1.
- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra nội dung và xem xét hồ sơ, phân loại ghi vào sổ theo dõi. Khi hồ sơ đầy đủ theo quy định cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi mã số hồ sơ vào Giấy biên nhận, có ký nhận của người nộp, người tiếp nhận hồ sơ và ngày hẹn kết quả. Giấy biên nhận hồ sơ lập 02 bản: 01 bản giao cho chủ đầu tư và một bản lưu lại cơ quan cấp Giấy phép xây dựng.
Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng người tiếp nhận hồ sơ phải trả lời lý do từ chối cho người nộp hồ sơ biết.
Trong trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh, tối đa là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết yêu cầu bổ sung hồ sơ. Chủ đầu tư có quyền đề nghị cơ quan tiếp nhận hồ sơ giải thích rõ những yêu cầu cần bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian cấp Giấy phép xây dựng.
- Bước 3: Trình ký: Căn cứ vào hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, các ý kiến thảo luận, Chứng chỉ quy hoạch (nếu có), quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, các văn bản pháp luật khác có liên quan, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng thẩm tra hồ sơ, kiểm tra thực địa để giải quyết cấp hoặc từ chối cấp.
Giấy phép xây dựng được lập thành 02 bản chính, một bản cấp cho chủ đầu tư, một bản lưu ở cơ quan cấp Giấy phép xây dựng. Trường hợp Giấy phép xây dựng bị mất chủ đầu tư phải thông báo cho cơ quan cấp Giấy phép xây dựng biết để xem xét cấp lại.
- Bước 4: Trả kết quả: Trả kết quả cấp Giấy phép xây dựng theo thời gian đã hẹn trong Giấy biên nhận hồ sơ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc xây dựng, lắp đặt các trạm BTS trong mọi trường hợp phải bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận; đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, không gây ảnh hưởng tới môi trường, sức khoẻ cho cộng đồng; đảm bảo tuân thủ quy hoạch xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị
- Đơn xin Giấy phép xây dựng theo mẫu;
- Bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
- Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định theo quy định bao gồm bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy 100.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép xây dựng trạm BTS loại 1 - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-164760-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Viễn thông – Internet
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
31