Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-164789-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nghiệp vụ văn hoá - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân: Tổ chức, cá nhân muốn cấp giấy phép thực hiện quảng cáo phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông qua phòng Nghiệp vụ Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông. Thời gian: buổi sáng từ 7h đến 11h 30’; buổi chiều từ 13h 30’ đến 17h hàng tuần (trừ ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết)
Đối với cơ quan nhà nước: - Bước 1: Chuyên viên được phân công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ thi ghi giấy hẹn và vào sổ giao nhận kết quả sau đó sử lý hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại và yêu cầu bổ sung hồ sơ.
- Bước 2: Nếu hồ sơ đầy đủ, trong hai ngày làm việc chuyên viên được phân công phân loại hồ sơ và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (kèm theo công văn đề nghị thỏa thuận công trình quảng cáo) đến Sở Xây dựng để thẩm định kết cấu công trình quảng cáo.
- Bước 3: Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ Sở Xây dựng có biên nhận hồ sơ. Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các loại giấy tờ trên, Sở Xây dựng tiến hành thẩm tra hồ sơ và có văn bản trả lời cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp giấy phép.
- Bước 4: Sau khi nhận được văn bản trả lời của Sở Xây dựng, nếu Sở Xây dựng yêu cầu bổ sung hồ sơ thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ cho hợp lệ và thực hiện theo quy trình từ đầu. Nếu trường hợp không chấp thuận Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý cho tổ chức cá nhân. Trường hợp được chấp thuận của Sở xây dựng, trong 3 ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân biết.
+ Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo.(theo mẫu).
+ Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa.
+ Mẫu (ma két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo, có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản). Còn phải có các loại giấy tờ quy định sau:
+ Bản sao có công chứng một trong các loại giấy tờ về quyền xử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
+ Trong đường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thỏa thuận hạơc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp có chữ ký của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo; trường hợp công trình quảng cáo đã gắn với công trình đã có trước thì phải có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước.
+ Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu lệ phí quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước vật thể di động và các hình thức tương tự khác mức thu cụ thể như sau - Lệ phí trên bảng biển, banô và các hình thức tương tự dới 10m2 thu 100.000đ/1 trụ cột hoặc biển nan lật X (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo (Tổng số lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000đ/ 1 giấy); - Lệ phí trên bảng biển, banô và các hình thức tương tự 10m2 – 20m2 thu 200.000đ/1 trụ cột hoặc biển nan lật X (nhân với) với số nội dung sản phẩm quảng cáo; - Lệ phí trên bảng biển, banô và các hình thức tương tự từ 20m2 – 30m2 thu 400.000đ/1 trụ cột hoặc biển nan lật X (nhân với) với số nội dung sản phẩm quảng; - Lệ phí trên bảng biển, banô và các hình thức tương tự từ 30m2 – 40m2 thu 500.000đ/1 trụ cột hoặc biển nan lật X (nhân với) với số nội dung sản phẩm quảng. - Lệ phí trên bảng biển, banô và các hình thức tương tự từ 40m2 trở lên thu 600.000đ/1 trụ cột hoặc biển nan lật X (nhân với) với số nội dung sản phẩm quảng; - Lệ phí quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, , vật thể trên không dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000đ/ 1 cái (Tổng số lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000đ/ 1 giấy); - Lệ phí quảng cáo trên băng rôn (băng rôn dọc và băng rôn ngang): 50.000đ/ 1 cái (Tổng số lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000đ/ 1 giấy); - Trường hợp gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên; - Lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo thu bằng đồng Việt Nam; - Không thu lệ phí thực hiện quảng cáo tuyên truyền đối với những thôn tin chính trị theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới giấy phép thực hiện quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường (không thuộc hàng hóa dịch vụ y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn) trên phương tiện bảng, biển, panô có kích thước trên 40m2 - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-164789-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Quảng cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26