Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-164802-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nghiệp vụ văn hoá - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Y tế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân: Tổ chức, cá nhân muốn cấp giấy phép thực hiện quảng cáo phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông qua phòng Nghiệp vụ Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông. Thời gian: buổi sáng từ 7h đến 11h 30’; buổi chiều từ 13h 30’ đến 17h hàng tuần (trừ ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết)
Đối với cơ quan nhà nước: - Bước 1: Chuyên viên được phân công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ thi ghi giấy hẹn và vào sổ giao nhận kết quả sau đó sử lý hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại và yêu cầu bổ sung hồ sơ.
- Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành phân loại hồ sơ và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng và Sở Y Tế
- Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng và Sở Y tế cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên giấy tiếp nhận Sở Xây dựng tiến hành thẩm tra nhưng không trực tiếp cấp giấy phép xây dựng mà có văn bản trả lời cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu sủa đổi, bổ sung thì thực hiện lại quy trình từ đầu. Trường hợp Sở xây dựng có văn bản không chấp thuận, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên giấy tiếp nhận, nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sủa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch cấp phép quảng cáo theo hồ sơ đã đăng ký. Trường hợp thay đổi, bổ sung thì thực hiện lại quy trình từ đầu.
- Bước 4: Sau khi Sở Văn hóa, Thể thao Và Du lịch nhận được văn bản trả lời của Sở Xây dựng, Sở Y tế đồng ý cấp phép, trong thời hạn 03 ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép thực hiện quảng cáo. Trường hợp không cấp giấy phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
* Hồ sơ gửi Sở Xây dựng thẩm định gồm.
- Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo mẫu)
- - Mẫu (ma két) sản phẩm quảng cáo in màu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức.
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin cấp phép thực hiện quảng cáo.
- Bản sao có công chứng một trong các loại giấy tờ về quyền xử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Trong đường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thỏa thuận hạơc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp có chữ ký của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo; trường hợp công trình quảng cáo đã gắn với công trình đã có trước thì phải có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước.
- Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước.
* Hồ sơ gửi Sở Y tế gồm:
- Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo mẫu).
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin cấp phép thực hiện quảng cáo.
- Mẫu (ma két) sản phẩm quảng cáo in màu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản).
+ Tùy thuộc loại hàng hóa, dịch vụ mà phải có một trong các loại giấy tờ sau:
- Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẩu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn phải có bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề còn hiệu lực do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp.
- Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có bản sao về các tài liệu về kỹ thuật (nếu là tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt) do nhà sản xuất ban hành đã được cơ quan quản lý trang thiết bị y tế nước sản xuất chấp nhận hoặc cấp phép lưu hành.
- Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm không thuộc quy định (thuốc dùng cho người; vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm) phải phải có bản sao tiêu chuẩn cơ sở và Giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ quan y tế có thẩm quyền.
- Đối với quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước phải có bản sao Phiếu tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa và Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa. Đối với quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu phải có bản sao Giấy phép lưu hành mỹ phẩm và Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm của các cơ quan y tế có thẩm quyền.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu lệ phí quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước vật thể di động và các hình thức tương tự khác mức thu cụ thể như sau - Lệ phí trên bảng biển, banô và các hình thức tương tự dới 10m2 thu 100.000đ/1 trụ cột hoặc biển nan lật X (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo (Tổng số lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000đ/ 1 giấy); - Lệ phí trên bảng biển, banô và các hình thức tương tự 10m2 – 20m2 thu 200.000đ/1 trụ cột hoặc biển nan lật X (nhân với) với số nội dung sản phẩm quảng cáo; - Lệ phí trên bảng biển, banô và các hình thức tương tự từ 20m2 – 30m2 thu 400.000đ/1 trụ cột hoặc biển nan lật X (nhân với) với số nội dung sản phẩm quảng; - Lệ phí trên bảng biển, banô và các hình thức tương tự từ 30m2 – 40m2 thu 500.000đ/1 trụ cột hoặc biển nan lật X (nhân với) với số nội dung sản phẩm quảng. - Lệ phí trên bảng biển, banô và các hình thức tương tự từ 40m2 trở lên thu 600.000đ/1 trụ cột hoặc biển nan lật X (nhân với) với số nội dung sản phẩm quảng; - Lệ phí quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, , vật thể trên không dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000đ/ 1 cái (Tổng số lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000đ/ 1 giấy); - Lệ phí quảng cáo trên băng rôn (băng rôn dọc và băng rôn ngang): 50.000đ/ 1 cái (Tổng số lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000đ/ 1 giấy); - Trường hợp gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên; - Lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo thu bằng đồng Việt Nam; - Không thu lệ phí thực hiện quảng cáo tuyên truyền đối với những thôn tin chính trị theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới giấy phép thực hiện quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế chưa có giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của cơ quan y tế có thẩm quyền trên phương tiện quảng cáo là bảng, biển, panô có kích thước trên 40m2 - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-164802-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Quảng cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27