Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-164805-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nghiệp vụ văn hoá - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân: Tổ chức, cá nhân muốn cấp giấy phép thực hiện quảng cáo phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông qua phòng Nghiệp vụ Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông. Thời gian: buổi sáng từ 7h đến 11h 30’; buổi chiều từ 13h 30’ đến 17h hàng tuần (trừ ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết)
Đối với cơ quan nhà nước: - Bước 1: Chuyên viên được phân công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ thi ghi giấy hẹn và vào sổ giao nhận kết quả sau đó sử lý hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại và yêu cầu bổ sung hồ sơ.
- Bước 2: Nếu hồ sơ đầy đủ, chuyên viên được phân công dự thảo giấy phép thực hiện quảng cáo.
- Bước 3: Trình trưởng phòng kiểm tra và ký nháy vào giấy phép.
- Bước 4: Trình Phó giám đốc phụ trách ký ban hành.
Trường hợp không cấp giấy phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
- Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo.
- Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa.
- Mẫu (ma két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo, có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu lệ phí quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước vật thể di động và các hình thức tương tự khác mức thu cụ thể như sau - Lệ phí trên bảng biển, banô và các hình thức tương tự dới 10m2 thu 100.000đ/1 trụ cột hoặc biển nan lật X (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo (Tổng số lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000đ/ 1 giấy); - Lệ phí trên bảng biển, banô và các hình thức tương tự 10m2 – 20m2 thu 200.000đ/1 trụ cột hoặc biển nan lật X (nhân với) với số nội dung sản phẩm quảng cáo; - Lệ phí trên bảng biển, banô và các hình thức tương tự từ 20m2 – 30m2 thu 400.000đ/1 trụ cột hoặc biển nan lật X (nhân với) với số nội dung sản phẩm quảng; - Lệ phí trên bảng biển, banô và các hình thức tương tự từ 30m2 – 40m2 thu 500.000đ/1 trụ cột hoặc biển nan lật X (nhân với) với số nội dung sản phẩm quảng. - Lệ phí trên bảng biển, banô và các hình thức tương tự từ 40m2 trở lên thu 600.000đ/1 trụ cột hoặc biển nan lật X (nhân với) với số nội dung sản phẩm quảng; - Lệ phí quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, , vật thể trên không dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000đ/ 1 cái (Tổng số lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000đ/ 1 giấy); - Lệ phí quảng cáo trên băng rôn (băng rôn dọc và băng rôn ngang): 50.000đ/ 1 cái (Tổng số lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000đ/ 1 giấy); - Trường hợp gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên; - Lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo thu bằng đồng Việt Nam; - Không thu lệ phí thực hiện quảng cáo tuyên truyền đối với những thôn tin chính trị theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thông thường (không thuộc lĩnh vực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn) trên phương tiện quảng cáo là băng rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-164805-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Quảng cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28