Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-164806-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nghiệp vụ văn hoá - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân: Trước khi hết thời hạn ít nhất 10 ngày làm việc (nếu không thay đổi về nội dung, hình thức, địa điểm, kích thước) tổ chức, cá nhân nếu muốn tiếp tục thực hiện quảng cáo phải gửi hồ sơ xin gia hạn giấy phép thực hiện cáo đến Phòng Nghiệp Vụ văn hóa- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông. Đối với quảng cáo đã hết thời hạn quảng mà tổ chức, cá nhân muốn quảng cáo tên giao dịch, địa chỉ, điện thoại của mình trên phương tiện đó phải gửi thông báo bằng văn bản kèm theo mẫu (ma két) đến Phòng Nghiệp Vụ Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi thực hiện quảng cáo. Thời gian: buổi sáng từ 7h đến 11h 30’; buổi chiều từ 13h 30’ đến 17h hàng tuần (trừ ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết)
Đối với cơ quan nhà nước: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ thi ghi giấy hẹn, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại và yêu cầu bổ sung hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ tiến hành cấp phép và trình trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa ký nháy sau đó chuyển thủ trưởng đơn vị ký ban hành. Trường hợp không gia hạn giấy phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do
- Đơn xin cấp gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo.
- Giấy phép thực hiện quảng cáo đã cấp.
+ Đối với bảng, biển, pa nô trong trường hợp phải thuê đất mà thời hạn hợp đồng thuê đất đã hết thời hạn thì chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp và có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công tình quảng cáo; trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước thì phái có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước;
Bản sao công chứng một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
+ Trường hợp thay đổi nội dung, hình thức thực hiện quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường, hàng hóa thuộc lĩnh vực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn trên phương tiện là bảng, biển, pa nô thì tuỳ theo loại hàng hóa, dịch vụ mà thực hiện lại quy cấp phép từ đầu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu lệ phí quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước vật thể di động và các hình thức tương tự khác mức thu cụ thể như sau - Lệ phí trên bảng biển, banô và các hình thức tương tự dới 10m2 thu 100.000đ/1 trụ cột hoặc biển nan lật X (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo (Tổng số lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000đ/ 1 giấy); - Lệ phí trên bảng biển, banô và các hình thức tương tự 10m2 – 20m2 thu 200.000đ/1 trụ cột hoặc biển nan lật X (nhân với) với số nội dung sản phẩm quảng cáo; - Lệ phí trên bảng biển, banô và các hình thức tương tự từ 20m2 – 30m2 thu 400.000đ/1 trụ cột hoặc biển nan lật X (nhân với) với số nội dung sản phẩm quảng; - Lệ phí trên bảng biển, banô và các hình thức tương tự từ 30m2 – 40m2 thu 500.000đ/1 trụ cột hoặc biển nan lật X (nhân với) với số nội dung sản phẩm quảng. - Lệ phí trên bảng biển, banô và các hình thức tương tự từ 40m2 trở lên thu 600.000đ/1 trụ cột hoặc biển nan lật X (nhân với) với số nội dung sản phẩm quảng; - Lệ phí quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, , vật thể trên không dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000đ/ 1 cái (Tổng số lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000đ/ 1 giấy); - Lệ phí quảng cáo trên băng rôn (băng rôn dọc và băng rôn ngang): 50.000đ/ 1 cái (Tổng số lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000đ/ 1 giấy); - Trường hợp gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên; - Lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo thu bằng đồng Việt Nam; - Không thu lệ phí thực hiện quảng cáo tuyên truyền đối với những thôn tin chính trị theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường, hàng hóa thuộc lĩnh vực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn trên phương tiện bảng, biển, panô, băng rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông vật thể di động khác - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-164806-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Quảng cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [7]
Cấp mới giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của cơ quan nông nghiệp có thẩm quyền trên phương tiện bảng, biển, panô có kích thước 40m2 trở lên - Đắk Nông
Cấp mới giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế chưa có giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của cơ quan y tế có thẩm quyền trên phương tiện quảng cáo là băng rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác; bảng, biển, panô có kích thước dưới 40m2 - Đắk Nông
Cấp mới giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thông thường (không thuộc lĩnh vực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn) trên phương tiện quảng cáo là băng rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác - Đắk Nông
Cấp mới giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế đối với thuốc dùng cho người; vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm trên phương tiện quảng cáo băng rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác; bảng, biển, pa nô có diện tích dưới 40m2 - Đắk Nông
Cấp mới giấy phép thực hiện quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường (không thuộc hàng hóa dịch vụ y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn) trên phương tiện bảng, biển, panô có kích thước trên 40m2 - Đắk Nông
Cấp mới giấy phép thực hiện quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường (không thuộc lĩnh vực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn) trên phương tiện bảng, biển, panô có kích thước dưới 40m2 - Đắk Nông
Cấp mới giấy phép thực hiện quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế chưa có giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của cơ quan y tế có thẩm quyền trên phương tiện quảng cáo là bảng, biển, panô có kích thước trên 40m2 - Đắk Nông

0
25