Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-BS50
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: An toàn lao động
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương; Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp Cơ sở (nếu có)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Không quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Không quy định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi xảy ra tai nạn lao động, đối với vụ tai nạn làm chết người hoặc làm từ 02 người trở lên bị tai nạn nặng, Cơ sở phải tiến hành khai báo bằng cách nhanh nhất (trực tiếp hoặc điện thoại, fax, công điện, thư điện tử) với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an cấp huyện nơi xảy ra tai nạn và cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp của cơ sở (nếu có).
Đối với các vụ tai nạn còn lại (người bị tai nạn ở mức độ nhẹ hoặc có tối đa 01 người bị tai nạn nặng), Cơ sở phải thành lập ngay Đoàn điều tra tai nạn lao động để tiến hành điều tra về vụ tai nạn, lập biên bản điều tra tai nạn lao động, tổ chức cuộc họp và lập biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động theo quy định. Thời hạn điều tra (tính từ thời điểm xảy ra tai nạn đến khi công bố biên bản điều tra tai nạn lao động) không quá 02 ngày làm việc đối với vụ tai nạn lao động nhẹ, không quá 05 ngày làm việc đối với vụ bị tai nạn nặng.
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc lập biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động, Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đến các cơ quan sau: Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Cơ quan bảo hiểm tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương; Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp Cơ sở (nếu có).
- Địa chỉ Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông: Số 02, Ama Jhao, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Biên bản điều tra tai nạn lao động; Biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động.
Số bộ hồ sơ: gửi mỗi nơi nhận 01 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu Biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động
Tải về
Mẫu Biên bản điều tra tai nạn lao động
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đến thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm tỉnh và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ sở (nếu có) - Đăk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-BS50
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
An toàn lao động
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
14