Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DLA-041368-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Đói tượng chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo qui định của pháp luật
Nộp hồ sơ: Đối tượng nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký nhân khẩu thường trú
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký nhân khẩu thường trú tập hợp, nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện tập hợp và nộp hồ sơ tại Sở Lao động-Thương binh và xã hội, địa chỉ: Đường Trường Chinh, Thành phố Buôn Ma Thuột, ĐắkLắk
Cán bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Sáng từ 7h30 ph đến 11 h00 ph, chiều từ 14 h đến 16h 30ph. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung theo qui định.
Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trả kết quả về Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội cấp huyện. Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển kết quả về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng đăng ký nhân khẩu thường trú
Nhận kết quả: Đối tượng nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình đăng ký nhân khẩu thường trú
Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thực hiện chế độ ưu đãi đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng - Đắk Lắk
Số hồ sơ:
T-DLA-041368-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Lắk
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34