Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DLA-054006-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Đắk Lắk
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Đắk Lắk
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Phòng một cửa) của Sở Xây dựng Đắk Lắk (15 Hùng Vương, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ đảm bảo theo quy định.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu biên nhận và ghi hẹn (trong đó phải có thời hạn giải quyết theo quy định), có chữ ký của bên nộp và bên nhận hồ sơ. Phiếu nhận hồ sơ làm thành hai bản, một bản giao cho cơ quan nộp hồ sơ và một bản lưu trữ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng phiếu hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại cho đúng, kịp thời.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 8g00 đến 10giờ30 và Chiều từ 14 giờ đến 16giờ 30 giờ. Từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 6 hàng tuần (ngày thứ bảy , chủ nhật và ngày lễ nghỉ)
Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Phòng một cửa) của Sở Xây dựng Đắk Lắk (15 Hùng Vương, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) khi hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.
- Thời gian trả kết quả: Sáng từ 8giờ00 đến 10giờ30 và Chiều từ 14 giờ đến 16giờ 00 giờ.Từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 6 hàng tuần (ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ nghỉ).
Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng, 02 bản chính (Mẫu QH-01)
Tờ trình của chủ đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, 02 bản chính (Mẫu QH-01)
Các văn bản có liên quan đến Chủ trương hoặc kế hoạch vốn được duyệt (Không bắt buộc phải có. Vì có trường hợp lập nhiệm vụ để xin chủ trương), 02 bản sao
• Kết quả tổ chức lấy ý kiến đóng góp ở địa phương bằng Văn bản, biên bản, thông báo kết luận cuộc họp), 02 bản sao
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện (Áp dụng khi QH chung XD đô thị loại 4,5 theo điều 19 khoản 1,C; Luật Xây dựng), 02 bản sao
Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch được chủ đầu tư phê duyệt. Được chủ đầu tư phê duyệt trường hợp do đơn vị thiết kế lập thì được đơn vị thiết kế cùng ký tên. Số lượng 07 bộ chính
Bản sao chứng chỉ hành nghề theo quy định của các cá nhân tham gia chủ nhiệm các bộ môn (quy hoạch, kỹ thuật…). Chỉ áp dụng khi chủ đầu tư thuê đơn vị thiết kế lập nhiệm vụ quy hoạch. 01 bản sao.
Bản chứng minh năng lực (kinh nghiệm, nhân lực, khả năng) của tổ chức tư vấn. 01 bản sao
Số bộ hồ sơ: 07 bộ thuyết minh quy hoạch 02 bộ tài liệu văn bản có liên quan 01 bộ chứng chỉ và năng lực của cá nhân
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn: QH-01
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định quy hoạch Tuỳ theo quy mô diện tích quy hoạch được lập
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng - Đắk Lắk
Số hồ sơ:
T-DLA-054006-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Lắk
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23