Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DLA-055229-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Đắk Lắk
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong phòng “một cửa” Sở Xây dựng Đắk Lắk (15 Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 08 giờ đến 10 giờ 30; chiều từ 14 giờ đến 16 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong phòng “một cửa” Sở Xây dựng (15 Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột) theo bước sau:
Công chức trả giấy chứng nhận viết phiếu nộp lệ phí. Chủ sở hữu (hoặc đại diện chủ sở hữu) giấy chứng nhận đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ Văn phòng Sở Xây dựng.
Công chức trả giấy chứng nhận kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu chủ sở hữu (hoặc đại diện chủ sở hữu) đến nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở ký nhận, trao giấy chứng nhận cho chủ sở hữu (hoặc đại diện chủ sở hữu). Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định).
Thời gian trao trả giấy chứng nhận: Sáng từ 08 giờ đến 10 giờ 30; chiều từ 14 giờ đến 16 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tổ chức đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở mà trong quá trình sử dụng đã bị mất.
- Có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 10 Quy định về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở ban hành theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 22/5/2007.
- Nộp lệ phí theo quy định.
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (Theo mẫu quy định).
a2) Giấy tờ xác nhận về việc mất giấy chứng nhận của cơ quan công an cấp xã, kèm theo mẫu tin trên báo hoặc biên lai xác nhận đã đăng tin 01 lần đối với khu vực đô thị, khu vực nông thôn phải có giấy xác nhận niêm yết thông báo 10 ngày của Ủy ban nhân dân xã.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục số 2
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 50.000 đồng/giấy.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức - Đắk Lắk
Số hồ sơ:
T-DLA-055229-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Lắk
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18