Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DLA-056592-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định và quyết định phê duyệt dự toán
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “ một cửa” của Sở Xây dựng Đắk Lắk (15 đường Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
+ Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân - đại diện cho chủ đầu tư - nộp tòan bộ hồ sơ theo quy định. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho chủ đầu tư .
Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại cho kịp thời.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng: từ 8 giờ đến 10 giờ 30 , BBuổi chiều từ 14h00 đến 16h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Ngày lễ nghỉ)
Bước 3: Nhận kết quả phê duyệt tại Bộ phận “một cửa” của Sở Xây dựng Đắk Lắk (15 đường Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Theo bước sau:
- Chủ đầu tư đến nhận kết quả phê duyệt trình phiếu hẹn.
- Công chức trả kết quả phê duyệt dự toán quy hoạch, kiểm tra phiếu hẹn và viết phiếu nộp lệ phí. Chủ đầu tư đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ Sở Xây dựng.
- Công chức trả kết quả phê duyệt dự toán quy hoạch xây dựng, kiểm tra chứng từ nộp phí thẩm định và yêu cầu người nhận ký tên, xác nhận vào Sổ giao nhận theo quy định.
- Thời gian trả kết quả phê duyệt:
+ Buổi sáng: Từ 08h00 đến 10h30;
+ Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Ngày lễ nghỉ).
Tờ trình đề nghị phê duyệt kinh phí lập quy hoạch (01 bản chính)
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng của UBND tỉnh Đắk Lắk (01 bản sao)
Quyết định chỉ định thầu tư vấn xây dựng theo quy định của Luật Đấu thầu (01 bản chính)
Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng của người đứng chủ trì lập dự toán của đơn vị tư vấn (01 bản sao)
Giấy đăng ký kinh doanh và hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn được chỉ định thầu (01 bản sao)
Số bộ hồ sơ: 7 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
giá thiết kế quy hoạch xây dựng Tính theo tỉ lệ %
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí khảo sát địa hình và chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng (gồm quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng) - Đắk Lắk
Số hồ sơ:
T-DLA-056592-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Lắk
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
155