Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DLA-094159-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Khng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ và lệ phí cấp giấy tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện, thị xã, thành phố. Nếu là nhà ở tại nông thôn thì có thể nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sẽ chuyển hồ sơ lên cơ quan quản lý nhà ở huyện, thị xã, thành phố. Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ giấy tờ theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn cụ thể để bổ sung hồ sơ
Bước 2: Cơ quan quản lý nhà ở huyện, thị xã, thành phố xem xét, nếu đủ điều kiện thì làm thủ trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ký Giấy chứng nhận và thông báo cho chủ nhà nộp các nghĩa vụ tài chính theo quy định. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì phải có thông báo và trả lại lệ phí cấp Giấy cho người nộp hồ sơ. Nếu Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nhận hồ sơ thì cơ quan quản lý nhà chuyển cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để thông báo có người nộp hồ sơ biết lý do không được cấp Giấy chứng nhận
Bước 3: Chủ nhà đi nộp các khoản thuế theo quy định và chuyển biên lai thuế cho cơ quan thụ lý hồ sơ
Bước 4: Chủ nhà nộp lại giấy tờ gốc về sở hữu nhà ở, ký nhận vào Sổ đăng ký sở hữu và nhận Giấy chứng nhận tại cơ quan quản lý nhà ở huyện, thị xã, thành phố. Nếu chủ sở hữu đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thì nhận Giấy chứng nhận và nộp giấy tờ gốc về sở hữu nhà ở tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để chuyển cho cơ quan quản lý nhà ở lưu. Nếu chủ sở hữu uỷ quyền cho người khác đi nhận thay thì phải có Giấy uỷ quyền có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.( theo phụ lục số II, III Thông tư 05/2006/TT-BXD). Giấy xác nhận về việc mất giấy của cơ quan công an cấp xã nơi mất giấy. Các trường hợp mất giấy do không phải thiên tai hoả hoạn thì phải có giấy chứng minh đã đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng một lần tại địa phương hoặc giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong thời hạn 10 ngày làm việc. Đối với các Giấy chứng nhận bị hư hỏng, rách hoặc đã ghi hết trang xác nhận thay đổi, khi đề nghị cấp đổi phải có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cũ. Đối với các Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được cấp theo quy định trong quá trình sử dụng nếu có sự thay đổi về diện tích, tầng cao, kết cấu chính của nhà ở hoặc tách, nhập thửa đất khi đề nghị xác nhận thay đổi phải có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cũ và bản kê khai những nội dung thay đổi. Trừ những trường hợp đơn đề nghị xác nhận thay đổi đã có kê khai những nội dung thay đổi đó
Số bộ hồ sơ:
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp đổi cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (Phụ lục 2)
Tải về
Đơn đề nghị xác nhận thay đổi (Phụ lục 3)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - Đắk Lắk
Số hồ sơ:
T-DLA-094159-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Lắk
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15