Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DLA-114734-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ĐắkLắk
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ĐắkLắk
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk, và các Sở, Ngành quản lý theo ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ĐắkLắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định
Bước 3: Nhà đầu tư nhận, ký nhận vào sổ theo dõi cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ĐắkLắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-2)
Chủ trương đầu tư (hoặc tương đương, bản sao hợp lệ)
Dự án đầu tư
Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức (bản sao hợp lệ)
Các giấy tờ liên quan về đất đai, thẩm định thiết kế cơ sở
Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh
Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh
Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền, danh mục quy định tại Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Số bộ hồ sơ: 07 bộ (trong đó 01 bộ gốc)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh - Đắk Lắk
Số hồ sơ:
T-DLA-114734-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Lắk
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21